Καλύπτουμε συνολικά τις ανάγκες σας, παρέχοντας ταυτόχρονα εξατομικευμένες λύσεις

Υπηρεσιες

Λειτουργούμε ως ο ανεξάρτητος επενδυτικός σας συνεργάτης σε Active Advisory ή Discretionary Asset Management. Συνεργαζόμαστε με αξιόπιστες Τράπεζες / Θεματοφύλακες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό εξασφαλίζοντας ευνοϊκούς όρους συναλλαγών για εσάς. Η μοναδική μας αμοιβή είναι η αρχικά συμφωνηθείσα μαζί σας, χωρίς να αποκομίζουμε κρυφές ή πρόσθετες χρεώσεις από συναλλαγές που διενεργούνται για λογαριασμό σας. Με τον τρόπο αυτό, ευθυγραμμίζουμε το συμφέρον μας με το δικό σας και ενεργούμε με απόλυτη διαφάνεια και σαφή τιμολογιακή πολιτική.

Μέσω μιας φιλοσοφίας «Ανοικτής Αρχιτεκτονικής», σας δίνουμε τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις μεγάλες διεθνείς κεφαλαιαγορές. Έτσι, έχουμε τη δυνατότητα να επιλέγουμε από μία ευρύτατη γκάμα επενδυτικών προϊόντων εκείνα που ταιριάζουν καλύτερα στο δικό σας επενδυτικό προφίλ.

Διαθέτουμε την τεχνολογία που μας επιτρέπει να αναλύουμε το συνολικό σας χαρτοφυλάκιο, συνθέτοντας τις επιμέρους επενδυτικές σας θέσεις σε διαφορετικούς θεματοφύλακες, και υπολογίζοντας τους επενδυτικούς κινδύνους, τη μεταβλητότητα, καθώς και την «αντοχή» του ενοποιημένου χαρτοφυλακίου σας σε συγκεκριμένα σενάρια των αγορών.

Έχοντας άδεια διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων εναλλακτικού τύπου (Alternative Investment Funds – AIFs), έχουμε ιδρύσει στην Κύπρο την «ομπρέλα» επενδυτικών κεφαλαίων IVY Funds, της οποίας και έχουμε την αποκλειστική διαχείριση. Με τον τρόπο αυτό, παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας Sub-Fund με οποιαδήποτε στρατηγική (Private Equity, Real Estate κτλ).

Το πρώτο Fund υπό ίδρυση θα επενδύει στην ελληνική κεφαλαιαγορά, με πλήρη ευελιξία και χωρίς επενδυτικούς περιορισμούς. Έχοντας πλήρως ευθυγραμμισμένα συμφέροντα και κίνητρα με τους επενδυτές του Fund, στόχος δεν είναι η υπεραπόδοση έναντι συγκεκριμένου δείκτη αναφοράς, αλλά η επίτευξη θετικής απόδοσης ανεξαρτήτως των συνθηκών αγοράς.

Κατανοώντας τις προκλήσεις των διεθνών κεφαλαιαγορών και τις ανάγκες μίας σύγχρονης Οικογένειας, έχουμε αναπτύξει τη μοναδική υπηρεσία Hellenic FOS, παρέχοντας με διακριτικότητα και εχεμύθεια εξατομικευμένες υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Σκοπός μας είναι να συνδράμουμε ουσιαστικά, ώστε ο Πελάτης να διαχειριστεί αποτελεσματικότερα την περιουσία του.

Με τον τρόπο αυτό, βοηθούμε τον Πελάτη να μειώσει τα κόστη διαχείρισης που έχει και να αποκτήσει συγκεντρωτική ενημέρωση για τα περιουσιακά του στοιχεία. Επίσης, παρέχουμε συγκεκριμένες στρατηγικές υπηρεσίες και λύσεις που αφορούν στη διαχείριση της περιουσίας του και συντονίζουμε αποτελεσματικά τους εξωτερικούς συμβούλους του.