Σχόχος μας η επίτευξη των δικών σας στόχων

Η εταιρεια

Η Hellenic Asset Management είναι ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων και περιουσίας. Έχει αδειοδοτηθεί ως Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. (Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων) και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η ομάδα μας αποτελείται από εξειδικευμένα στελέχη του χρηματοοικονομικού τομέα. Η βαθιά γνώση μας πηγάζει από την πολυετή εμπειρία μας σε διευθυντικές θέσεις σε διεθνείς και ελληνικές τράπεζες στις οποίες έχουμε εργαστεί, όπως οι UBS, Bank of America, Deutsche Bank, JPMorgan, Eurobank, Marfin και Τράπεζα Πειραιώς.

Τα ιδρυτικά μέλη έχουν επιτυχημένη πολυετή κοινή πορεία, καθώς, μεταξύ άλλων, συνίδρυσαν και διηύθυναν την Ελληνική Χρηματιστηριακή, μία από τις μεγαλύτερες και πιο επιτυχημένες χρηματιστηριακές εταιρείες στην Ελλάδα. Η ομάδα πλαισιώνεται από έμπειρους και καταξιωμένους συμβούλους επενδύσεων, οι οποίοι συμμερίζονται την επιχειρηματική φιλοσοφία και τις βασικές αξίες των εταίρων:

  • Αντικειμενικότητα και Διαφάνεια
  • Θετική εμπειρία πελάτη και Άριστη προσωπική εξυπηρέτηση
  • Επιχειρηματική και Λειτουργική Αριστεία
  • Διακριτικότητα και εχεμύθεια
  • Ευθυγράμμιση με το συμφέρον του πελάτη