Επικοινωνια

Επικοινωνία

  • Λεωφόρος Κηφισίας 326, Χαλάνδρι 152 33, Αθήνα
  • +30 210 682 5563
  • enquiries@hellenicam.com
  • www.hellenicam.com

    Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 2016 με την επωνυμία «Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» και το διακριτικό τίτλο Hellenic Asset Management. Η Hellenic Asset Management έχει αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Αριθμός Αδείας 29/768/27.10.2016).