Οικονομικά Στοιχεία

 • Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2023

 • Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 2023

 • Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2022

 • Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 2022

 • Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2021

 • Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 2021

 • Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2020

 • Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 2020

 • Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2019

 • Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 2019

 • Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2018

 • Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2017

 • Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2016